Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Kosten

Iedere scheiding /verbreking van een samenleving is anders. In een vrijblijvend gesprek zullen wij direct de kosten aan jullie kenbaar maken. Het is mogelijk dat ons kantoor wordt ingehuurd voor een aantal specifieke zaken, zoals het opmaken van een convenant of een verdeling van roerende en onroerende zaken. Volledig afhankelijk van de werkzaamheden zullen wij de kosten transparant aan jullie voorleggen.

Ons kantoor kan arbeid verrichten op een uurtarief of jullie kunnen gebruik maken van een all-in prijs. Afhankelijk van de wijze waarop de echtscheiding verbroken wordt, geven wij aan voor welk tarief je in aanmerking komt.

Het is niet ons beleid dat een clientèle van ons kantoor voor ieder belletje of mailtje moet gaan betalen. Dit zien wij wel terug bij andere vakgenoten (w.o. ook advocaten), maar deze werkwijze past niet bij ons kantoor.

Contact Details

Telefoon: Email: Adres:

Openingstijden

Maandag - Vrijdag: In de avond: Telefonisch bereikbaar: Zaterdag:  Zondag: