Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Eigen vermogen

Wat gebeurt er met spaargelden? Hoe verdelen jullie de boedel? Wat te doen met de auto ('s)? Wat gebeurt er met lijfrentes, kapitaalverzekeringen levensverzekeringen, levensloopregelingen en/of overige vermogensbestanddelen. Zijn er schenkingen of erfenissen geweest met zogenoemde uitsluitingclausules?

In dit kader, waarin ook de gezamenlijke eigen woning wordt meegenomen, vindt de verdeling van het vermogen plaats. Deze vermogensverdeling bepaalt wat tot het privé vermogen behoort en wat tot het gezamenlijk vermogen behoort.

Na het vaststellen van deze verdeling bepalen jullie naar wie de goederen/boedel gaat en uiteindelijk komt er een verrekening tot stand. In veel gevallen leidt dit tot een onderverdeling/overbedeling. De uitleg hiervan is eenvoudig, als de ene partij meer ontvangt dan de ander dan zal dit financieel gecompenseerd moeten worden.

Natuurlijk komt het ook voor dat er meer schulden zijn dan vermogen. In dat geval zullen de schulden ook gelijkmatig verdeeld moeten worden. Indien een van der partijen deze schuld op zich neemt moeten hierover duidelijke afspraken gemaakt worden.