Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Formuleren van wensen en eisen

Nadat alle stukken zijn ontvangen bespreekt onze scheidingsspecialist met jullie of bepaalde vermogensbestanddelen tot het vermogen van een der partijen moet werden geleverd. Komt dit goed of geld vanuit een privévermogen van eer der partijen dan zal dit sowieso in eerste instantie tot zijn of haar vermogen worden toegerekend. De wetgeving bepaalt in grote mate tot wiens vermogen bepaalde zaken, goederen of geld toebehoren.

Geld op spaarrekeningen geven een duidelijk beeld. De waarde van een woning is niet altijd duidelijk en wordt gewaardeerd door middel van een taxatierapport of een waardebepalingrapport. Een postzegelverzameling gaat vaak via een expert. Een aandelen portefeuille wordt gewaardeerd op een zogenoemde peildatum. Deze datum bepalen jullie in overleg en kan voor diverse vermogensbestanddelen niet altijd dezelfde zijn.