Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Welke relatievormen zijn er

Er zijn in Nederland verschillende manieren waarop u uw relatie kunt vormgeven. Afhankelijk van het feit of u samenwoont (met of zonder een notariële samenlevingsovereenkomst), een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of getrouwd bent, wordt bepaald welke rechten en verplichtingen tussen de partners bestaan. Wie heeft gezag over de kinderen, ben ik automatisch erfgenaam van mijn partner, van wie is het vermogen (goederen en schulden), wie betaalt de boodschappen, welke rechten en plichten bestaan er bij het einde van de relatie, wie heeft recht op welk pensioen enzovoorts, allemaal belangrijke vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

Jullie wonen Samen

Als trouwen nog een stap te ver is, wordt vaak besloten om te gaan samenwonen (met of zonder een notariële samenlevingsovereenkomst). En als er een samenlevingscontract is opgemaakt, welke voorwaarden hebben jullie dan in dit contract opgenomen? In beginsel is er al sprake van samenwonen als beide partners op het zelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Door het opmaken van de samenlevingsovereenkomst bent u nog geen geregistreerd partner.

Trouwen

Door het ja-woord bij de gemeente bent u getrouwd en ontstaat het huwelijk officieel. Het kerkelijk huwelijk is daarbij juridisch niet van belang. In tegenstelling tot samenwonen, wordt door het trouwen een aantal zaken automatisch geregeld. Denk daarbij aan kinderen, huwelijksgoederenrecht, erfrecht, alimentatie en pensioenen.

Kinderen

Een kind dat wordt geboren tijdens huwelijk van een man en een vrouw heeft beiden van rechtswege als ouders. Hierdoor krijgen de echtgenoten en het kind automatisch familierechtelijke banden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Huwelijksgoederenrecht

De wet geeft regels die op het moment van trouwen van toepassing worden. Deze basisregels regelen wie van de echtgenoten eigenaar is van de goederen en wie de schulden moet voldoen. Deze regels worden ook wel het huwelijksgoederenrecht genoemd. In beginsel worden volgens de wet de beide echtgenoten samen eigenaar van de goederen van beide echtgenoten, en moet de echtgenoten beiden de schulden voldoen. Dit systeem is ook wel bekend als de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze regels gelden niet in alle gevallen. Door de echtgenoten kan van deze regels worden afgeweken door het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Ook kan iemand (bijvoorbeeld de ouders van een echtgenoot) bij het doen van een schenking of het maken van een testament hierover een bepaling (de zogenaamde uitsluitingsclausule) opnemen.

Huwelijkse voorwaarden

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke gevolgen van het trouwen. Er bestaan verschillende soorten van huwelijkse voorwaarden. Scheiden en Doorgaan zal dan ook in een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden deze voorwaarden met jullie bespreken zodat er duidelijkheid is m.b.t. over de vervolgstappen.

Alimentatie

Als het huwelijk onverhoopt eindigt door scheiding, geeft de wet regels over de bijdrage aan het levensonderhoud van ex-echtgenoten, in de volksmond ook wel alimentatie genoemd.

Pensioenen

Trouwen heeft ook gevolgen voor de pensioenen. Daarbij kunnen twee soorten pensioen worden onderscheiden, te weten:

  • ouderdomspensioen

  • nabestaandenpensioen

Voor het ouderdomspensioen bepaalt de wet dat de opbouw tijdens het huwelijk als gezamenlijk wordt beschouwd, tenzij bij huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant anders wordt vastgelegd. Indien een echtgenoot overlijdt, heeft de langstlevende automatisch meestal recht op nabestaandenpensioen. Het is daarbij wel belangrijk te beoordelen welke eisen of voorwaarden de pensioenmaatschappij stelt om dit recht te kunnen uitoefenen.

Het geregistreerd partnerschap

De gevolgen van het aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn (bijna) gelijk aan de gevolgen van het huwelijk. Een veelvoorkomend misverstand is dat samenwoners die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben getekend geregistreerde partners zijn. Dit is echter niet het geval. Het zijn twee van elkaar afwijkende rechtsfiguren met verschillende gevolgen. Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan bij de gemeente (door het geven van het ja-woord, net zoals bij het huwelijk). De wet verbindt aan het geregistreerd partnerschap bij voorbeeld dezelfde gevolgen voor het bijvoorbeeld het vermogensrecht (wettelijke gemeenschap van goederen) en het erfrecht.

In alle genoemde gevallen is het van groot belang dat jullie weten welke rechten er zijn om op een goede wijze de beëindiging van een relatie vorm te geven. Scheiden & Doorgaan is zich bewust van deze impact. Maar als professionals dienen wij jullie van informatie te voorzien waarin de juiste keuzes gemaakt worden.