Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Bemiddeling (mediation)

In 50% van de gevallen lukt het niet om samen tot afspraken te komen. Deels komt dit omdat "anderen" informatie geven waarbij de ene partij enigszins beïnvloed wordt. Helaas wordt door anderen essentiële informatie overgeslagen waardoor er een verkeerd beeld ontstaat. Anderzijds komt dit voort omdat beide partijen graag een andere invulling geven aan de nieuwe situatie. Om er voor zorg te dragen dat uit elkaar gaan op een "meest prettige wijze" verloopt doen jullie er verstandig aan om een onafhankelijke derde naar jullie situatie te laten kijken. Scheiden en doorgaan biedt deze bemiddeling. Ons uitgangspunt is voor beide partijen een uitstekende en bevredigende oplossing te bewerkstelligen, zodat het doorgaan na de scheiding met een positieve impuls begint.

Bemiddeling op het hoogste niveau, gecombineerd met uitstekende juridische, financiële en fiscale kennis, een gepast inlevingsvermogen en persoonlijke betrokkenheid, een hoge mate van kennis op alle financiële deelgebieden en de ervaring dat wij ons realiseren dat iedereen verder moet doorgaan met het leven is de kern van Scheiden en Doorgaan.