Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Wat is de rol van een advocaat of notaris

Advocaat

Een advocaat is tijdens het proces van een echtscheiding onmisbaar. Hij of zij is de enige die jullie scheidingsconvenant kan indienen bij de rechter. Alleen bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn, is geen advocaat verplicht. Bij alle andere vormen van scheiding is een advocaat wel verplicht.

Scheiden & Doorgaan maakt gebruik van haar Huis Advocaat. In een gezamenlijk verzoek, waarbij jullie dus er samen uit willen en kunnen komen gebruiken wij onze advocaat voor de wettelijke regelingen.

Indien Scheiden & Doorgaan wordt ingeschakeld in een zogenoemde (v)echtscheiding kunnen wij natuurlijk maar optreden voor 1 partij. Doordat wij in een continu proces samen met onze huisadvocaat een correct plan schrijven zullen wij trachten om de wensen en eisen van onze cliente zo krachtig mogelijk neer te zetten.

Met ons en onze advocaat bespreek je jouw voorstel om de echtscheiding te regelen. Je (ex-) partner doet dat vervolgens ook met zijn of haar eigen advocaat. De advocaten zullen proberen om tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan zullen beide advocaten vechten in het belang van hun eigen cliënt. Dit doen zij in de rechtbank.

Ondanks de nadelen, zoals de hoge onkosten, is een eigen advocaat in sommige gevallen juist verstandig. Bijvoorbeeld als er sprake is van een eigen bedrijf, als er op huwelijkse voorwaarden getrouwd is of als er binnen het huwelijk grote vermogens aanwezig zijn.

Notaris

Relatie beëindigd: Wat doen we met het huis?

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zal men doorgaans ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste goederen kan men zelf verdelen, bijvoorbeeld de auto, de inboedel, etcetera.
Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om toedeling van onroerend goed en om aandelen in een vennootschap. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt 'uitkopen', zal de bank u wijzen op het belang van een zogeheten 'akte van verdeling'.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van een onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Ik heb al een convenant, is dat voldoende?

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal Scheiden & Doorgaan een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld, waarin u onderlinge afspraken heeft vastgelegd. Of wellicht heeft u een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving.

Is een akte van verdeling altijd vereist?

Een akte van verdeling is onder meer vereist:

  • indien jullie de woning samen heeft aangekocht

  • indien jullie in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van de partners aangekocht; ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners

  • wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt

  • opgave van de aandelen die verdeeld worden

  • delen die verdeeld worden

Testament:

Nadat jullie uit elkaar gaan en er is een testament opgemaakt willen jullie graag dat het testament wordt aangepast. Ook hierin speelt de notaris een rol omdat je een testament alleen maar kan wijzigen bij een notaris. De echtscheidingsspecialisten van Scheiden & Doorgaan doen uiteraard de volledige begeleiding in dit traject.