Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Convenant

In het convenant worden alle afspraken die eerder in het scheidingsrapport zijn besproken vastgelegd. Het convenant wordt zodanig geschreven (indien nodig met wetsartikelen) omdat afspraken worden vastgelegd en dit convenant dient ook als juridisch stuk voor de rechtbank.