Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Ouderschapsplan (wettelijk veplicht)

Alle afspraken die worden gemaakt over kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Afspraken over de omgangsregeling, de opvoeding en verzorging van kinderen, maar ook over een eventuele medische behandeling en eventuele schoolkeuzes. Alles wat jullie belangrijk vinden met betrekking tot de kinderen kunnen worden vastgelegd. Wij geven uw advies en ondersteuning door middel van een checklist zodat er geen onderwerpen worden vergeten. Ook worden de financiële regelingen in het ouderschapsplan vastgelegd.

Het vastleggen van afspraken met betrekking tot de kinderen dient er ook voor te zorgen dat ouders dit document kunnen gebruiken als bepaalde zaken "later"aan de orde komen.
In een overzicht weergegeven kunt u de volgende zaken in een ouderschapsplan verwachten:

De omgangsregeling:

  • Een overzicht met daarin alle zorg- en opvoedingstaken
  • De verdeling van de kosten voor de kinderen en de kinderalimentatie
  • Financiële afspraken over bijzondere kosten
  • Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld de schoolkeuze, medische behandeling en opvoeding
  • Afspraken over de manier waarop jullie elkaar informeren

Met het opstellen van een ouderschapsplan wordt het belang van de kinderen centraal gesteld.