Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Advies

Nadat alle gegevens zijn aangeleverd en er een formulering van wensen en eisen is vastgesteld, zal de scheidingspecialist een advies uitbrengen over de huidige situatie en de nieuwe situatie.

Het advies heeft in dit traject (grotendeels) een financieel karakter.

Het advies met alle overige afspraken worden vastgelegd in ons Persoonlijk Scheidings Rapport (PSR).