Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Scheiden met kinderen

Jullie gaan scheiden en hebben gezamenlijk kinderen. De relatie van een liefdes relatie verandert dus in een co-ouderschaprelatie.

De 1ste zorg is dat de kinderen "goed"uit de scheiding komen. De wet eist dat er afspraken gemaakt worden omtrent de kinderen. Hiervoor gebruiken wij een ouderschapsplan. Een scheiding is voor een kind (kinderen) altijd vervelend. Wat zij in het verleden als "normaal" ervaren verandert plotseling in een hele nieuwe situatie. Daarom is het van groot belang dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding.

Iedere ouder wilt de toekomst van hun kinderen zo goed mogelijk inrichten. Op emotioneel gebied uiteraard, maar ook op financieel en praktisch vlak. Het is immers voor kinderen heel belangrijk dat hun leven na de scheiding zo min mogelijk verandert. Toch zullen ouders in dit proces zich realiseren dat iedere verandering kan leiden tot ongevraagde situaties.

Ouderschapsplan: voor de toekomst 
Na de scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de dagelijkse zorg als voor de financiën. Om dit zo goed mogelijk te regelen stellen wij samen met u een ouderschapsplan op. Het ouderschapsplan omvat alle afspraken van ouders met betrekking tot de kinderen. Zijn de kinderen iets ouder (>12 jaar) dan hebben zij ook een recht om mee te praten over bepaalde afspraken die ouders maken. Zijn de kinderen (>18 jaar en nog studerend) dan is het verstandig om hen te betrekken in gemaakte afspraken.

Wij adviseren u over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie.