Telefoon: 085 401 64 16

Menu

Dit houdt in dat de meeste zaken van jullie beiden zijn. Zaken of gelden die zijn verkregen met uitsluitingclausules vallen buiten de gemeenschap.